با ما همراه باشید

بازار پول

بانک‌های ناسالم نقره‌داغ می‌شوند

بازارباز
ترقی آنلاین:در طرح اختیارات و وظایف قابل توجهی برای رئیس کل، معاون نظارتی و هیات عالی بانک مرکزی و هیات انتظامی بانک‌ها برای برخورد با بانک‌های ناسالم در نظر گرفته شده به‌طوری که هیات عالی بانک مرکزی این اختیار را دارد که بانک ناسالم را منحل کند.
به گزارش پایگاه خبری ترقی آنلاین ،یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد ایران، تورم دو رقمی است و یکی از اصلی‌ترین علل پایدار ماندن تورم در سطوح بالا، عملکرد نامناسب و ناترازی بانک‌های ناسالم است. بقای بانک‌های ناسالم به‌دلیل کسری قابل توجه در نقدینگی در گرو انبساط بیش از حد پول است و در پیش گرفتن این سیاست هم نتیجه‌ای جز نرخ‌های تورم بالا برای اقتصاد ایران ندارد.
اما چرا بانک مرکزی نمی‌تواند با بانک‌های بد برخورد کند و حتی نمی‌تواند مقررات احتیاطی برای جلوگیری از حرکت انحرافی یک بانک را پیاده کند؟ برای واکاوی علت این شرایط باید به قوانین اصلی نظام بانکی ازجمله قانون پولی و بانکی رجوع کرد.
بخش عمده این اقتدار از ناحیه قانون به‌وجود می‌آید به این معنا که بانک مرکزی اختیار نظارت و سپس برخورد با بانک‌ها متخلف و الزام بانک به رعایت ضوابط احتیاطی و شرعی را داشته باشد.
* بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی اجازه صدور اخطاریه به بانک متخلف را هم ندارد
بانک پولی و بانکی فعلی صرفا شأن گزارش‌گری برای بانک مرکزی قائل شده است، اما بانک مرکزی هیچ نقشی در تصمیم‌گیری برای برخورد با بانک ندارد به‌طوری که طبق ماده 44 قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی نمی‌تواند حتی به یک بانک اخطار بدهد، زیرا صدور اخطاریه در حیطه وظایف هیات انتظامی تعریف شده است.
چنین ساختاری که بانک‌ مرکزی را به نهادی ضعیف تبدیل کرده، به‌شدت مطلوب برخی بانک‌هاست و اساسا هر طرحی که این ساختار را به هم‌بریزد و موجب تقویت نهاد بانک مرکزی شود، با مخالفت شدید بانک‌ها مواجه خواهد شد.
* ساختار عجیب هیات انتظامی بانک‌ها در قانون پولی و بانکی
طبق قانون پولی و بانکی هیات انتظامی بانک‌ها متشکل از نماینده‌ دادستان کل، یک‌ نفر‌ از‌ اعضای‌ شورای‌ پول‌ و‌ اعتبار‌ و یک نفر به از اعضای شورای عالی بانک‌هاست. بنابراین در این ساختار بانک مرکزی هیچ نقشی ندارد و فقط دبیر کل بانک مرکزی که اساسا هیچ تخصصی در حوزه نظارت بر بانک‌ها ندارد و ماموریت این جایگاه نظارت بر بانک‌ها نیست، باید سمت دادستان‌ هیات انتظامی بانک‌ها را بر عهده داشته باشد و بدون حق رای در جلسات شرکت کند.
همچنین براساس ماده 39 قانون پولی و بانکی آمده است «در موارد زیر ممکن است در صورت پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تایید شورای پول و اعتبار و هیاتی مرکب از نخست وزیر (رئیس جمهور)، وزیر‌ امور‌ اقتصادی‌ و‌ دارای ‌و‌ وزیر‌دادگستری، اداره‌ امور‌ بانک‌ به‌ عهده بانک مرکزی واگذار‌ می‌شود، با شود‌ یا ترتیب‌ دیگری‌ برای‌ اداره‌ بانک‌ داده‌ شود‌ یا اجازه‌ تاسیس بانک‌ لغو‌ شود».
این ماده نشان می‌دهد بانک مرکزی در این ساختار هم هیچ قدرتی برای برخورد با بانک ندارد و باید پس از تایید شورای پول و اعتبار، یک هیاتی بلندپایه درباره برخورد یا عدم برخورد با بانک تصمیم بگیرد. در این ساختار بانک مرکزی صرفا نقش دیده‌بانی و گزارش‌دهی را دارد و هیچ قدرتی برای برخورد در اختیار ندارد.
* تقویت قابل توجه جایگاه و اقتدار بانک مرکزی برای برخورد با بانک‌های متخلف
به گزارش فارس، برای حل این مشکلات در طرح قانون بانک مرکزی اختیارات وسیعی به هیات عالی بانک مرکزی، رئیس کل و معاون نظارت بانک مرکزی داده شده است و از طرف دیگر هیات انتظامی بانک‌ها به‌گونه‌ای بازتعریف و اصلاح شده که به کارآمدی این نهاد و همراستایی آن با ماموریت‌های بانک مرکزی اضافه کرده است.
از جمله وظایف در نظر گرفته شده برای هیات عالی بانک مرکزی «اتخاذ تصمیم در خصوص صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز موسسات اعتباری» و «اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین سرپرست، بازسازی و گزیر موسسات اعتباری متخلف یا در معرض خطر» است.
گزیر به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که دایره آن از تعیین سرپرست موقت، شروع و تا برنامه‌ اصلاح ساختار، فروش اموال و دارایی‌های ثابت، نجات از درون و نجات از بیرون و در نهایت انحلال ادامه دارد.
* بانک مرکزی با مجوز هیات عالی می‌تواند بانک‌های ناسالم را منحل کند
همچنین از وظایف معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، اقدامات اکتشافی، اقدامات پیشگیرانه، اقدامات اصلاحی، تعیین سرپرست موقت برای موسسه اعتباری و گزیر موسسه اعتباری است.
در ماده 33 این طرح آمده است: چنانچه رئیس کل در دوره‌ای که موسسه اعتباری توسط سرپرست اداره می‌شود و یا قبل از آن، به این نتیجه برسد که شاخص‌های ناظر بر وضعیت سرمایه و نقدینگی موسسه اعتباری قابل اصلاح نمی‌باشد، موظف است پیشنهاد گزیر موسسه اعتباری را به هیات عالی ارائه کند. در صورت تصویب پیشنهاد رئیس کل توسط هیات عالی، موسسه اعتباری با ترتیبات زیر موارد مرحله گزیر می‌شود:
1- مدیریت گزیر موسسات اعتباری برعهده صندوق ضمانت سپرده‌هاست. صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف است ظرف حداکثر پنج روز کاری پس از لازم‌الاجرا شده مصوبه هیأت عالی، فرایند گزیر موسسه اعتباری مورد نظر را آغاز نموده و با کمترین هزینه مالی و اجتماعی و با هدف صیانت و رعایت غبطه سپرده‌گذاران، به ویژه سپرده‌گذاران خرد، و سایر ذینفعان گزیر موسسه اعتباری مورد نظر را مطابق قانون به انجام برساند.
2- اعطای تسهیلات جدید، صدور ضمانت‌نامه، گشایش اعتبار اسنادی و افتتاح حساب توسط موسسه اعتباری تحت گزیر، مجاز نمی‌باشد. در عین حال، مدیر گزیر موظف است در چارچوب مصوب هیأت عالی، فعالیت‌های اصلی موسسه اعتباری که عدم انجام آن در دوران گزیر – به تشخیص هیأت عالی- منجر به ایجاد بی‌ثباتی مالی می‌گردد را تا زمان خاتمه فرایند گزیر، ادامه دهد.
* بازنگری در ساختار هیات انتظامی
به گزارش فارس، ساختار هیات انتظامی بانک‌ها در این طرح به‌گونه‌ای تغییر کرده که دیگر نهادی خارج از بانک مرکزی مانند دیوان عدالت اداری امکان لغو مصوبه هیات انتظامی را نداشته باشد. براساس این طرح، قاضی هیات انتظامی توسط رئیس قوه قضائیه و پس از مشورت با رئیس کل بانک مرکزی منصوب می‌شود. دو عضو دیگر این نهاد، دو کارشناس خبره بانکی است که به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و رای هیات عالی انتخاب خواهند شد.
همچنین برای بررسی درخواست تجدیدنظر، هیات انتظامی تجدیدنظر راه‌اندازی می‌شود. قاضی این هیات هم توسط رئیس قوه قضائیه و پس از مشورت با رئیس کل بانک مرکزی انتخاب می‌شود و دو کارشناس خبره بانکی هم به پیشنهاد رئیس کل و رای هیات عالی نصب می‌شوند. درواقع با این ساختار رای اولیه، رای تجدیدنظر و نهایی در نهادی درون ساختار بانک مرکزی صادر می‌شود و هیچ نهادی خارج از این ساختار امکان لغو مصوبات هیات انتظامی و هیات عالی بانک مرکزی را ندارند.
همانطور که ذکر شد، یکی از مشکلات بانک مرکزی نبود قوانین مناسب برای مواجهه این بانک با بانک‌های ناسالم است. این ضعف تا حدود زیادی در طرح قانون بانک مرکزی برطرف شده است. این قوانین به‌خوبی اختیاراتی را برای بانک مرکزی در نظر می‌گیرد و موجب می‌شود این نهاد بتواند بانک‌های ناسالم را در قالب فرایند گزیر مدیریت و در نهایت از چرخه اقتصاد خارج کند.
* بانک‌های ناسالم بانک مرکزی مقتدر نمی‌خواهند
طبیعی است که در چنین شرایطی برخی بانک‌ها که شرایط نامناسبی دارند، مخالف طرح قانون بانک مرکزی باشند و برای جوسازی علیه آن دست به هر کاری می‌زنند. این بانک‌ها به‌تازگی به‌صورت غیرمستقیم از برخی تریبون‌ها استفاده کرده و در حال تخریب طرح قانون بانک مرکزی هستند.
بقای بانک‌های ناسالم نتیجه‌ای جز افزایش رشد نقدینگی و تورم و از دست رفتن منابع سپرده‌گذاران ندارد و بنابراین هر چقدر که بانک مرکزی به عنوان متولی کنترل تورم و صیانت از حقوق سپرده‌گذاران، قدرت برخورد با بانک‌های ناسالم را داشته باشد، شاهد ضریب تورمی پایین‌تر و ثبات بیشتر در اقتصاد ایران خواهیم بود.

ادامه مطلب
تبلیغات
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بازار پول

فروش ۳۵۳ رقبه ملک به ارزش بیش از ۲۶۹ هزار میلیارد ریال توسط بانک سپه

bank sepah
ترقی آنلاین: بانک سپه تعداد ۳۵۳ رقبه ملک از املاک مازاد خود و شرکت‌های تابعه را در سال ۱۴۰۱ به ارزش ۲۶۹ هزار و ۲۶۴ میلیارد ریال به فروش رسانده است.
به گزارش پایگاه خبری ترقی آنلاین، در اجرای سیاست‌های دولت سیزدهم و حسب تأکید وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص لزوم تسریع در فروش اموال مازاد، بانک سپه در سال 1401 در مجموع ضمن عرضه 1775 رقبه ملک در 196 نوبت مزایده، موفق به فروش تعداد 353 رقبه ملک به ارزش 269 هزار و 264 میلیارد ریال از املاک مازاد شده است.

ادامه مطلب

بازار پول

برنامه بانک مرکزی برای اصلاح ناترازی بانک ها

2525
معاون نظارت بانک مرکزی با تشریح برنامه های این بانک برای اصلاح ناترازی بانکها گفت: بانک مرکزی حافظ و مراقب سپرده های مردم است و در این مسیر نگرانی خاصی متوجه سپرده های مردم نخواهد بود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، دکتر ابوذر سروش با بیان اینکه بانکهای ناتراز بانکهایی هستند که از یکسری شاخص های نظارتی بانکی عدول کرده اند، خاطرنشان کرد: طیف متنوعی از شاخص های نظارتی از قبیل شاخص های مربوط به ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری و سایر انواع ریسک ها وجود دارند که عدم رعایت انها معمولا آثار خود را در اضافه برداشت ها و کفایت سرمایه اندک بانک نشان می دهد.
وی افزود: بانکی که ناتزار باشد در ابعاد مختلف تاثیر منفی در اقتصاد دارد که از جمله آنها می‌توان به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی خارج از ضوابط اشاره کرد که در نهایت منجر به بروز تورم در اقتصاد می شود.
دکتر سروش گفت: با توجه به اینکه شاخص های متعددی در ارتباط با ناترازی بانکها دخیل هستند اعداد و ارقام دقیقی در مورد تعداد بانک های ناتراز را نمی توان اعلام کرد اما برنامه بانک مرکزی در حال حاضر این است که بانکهای دچار ناترازی مزمن در ارتباط با شاخص های مشخصی مانند زیان انباشته یا اضافه برداشت های مزمن را تعیین تکلیف کند.
معاون نظارت بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی پیش از این به موضوع اضافه برداشت ها ورود کرده و ما سعی کردیم از بانک ها برنامه مشخصی را دریافت کنیم و بر اساس آن به صورت ماهانه عملکرد بانکها در شاخص های مختلف اعم از وصول مطالبات، واگذاری اموال، افزایش سرمایه نقدی پایش می شود.
وی ادامه داد: در واقع قرار نیست که تا پایان ۶ ماه منتظر باشیم بلکه مقرر شده بانکها ظرف مدت مشخصی که نهایتا تا ۶ ماه آینده است به صورت ماهانه اصلاح شوند و بتوانند خود را بازسازی کنند و اگر این امکان فراهم نشود وارد پروتکل های مشخصی می شوند که بر اساس آن تعیین تکلیف خواهند شد و اطلاع رسانی لازم هم انجام خواهد شد.
معاون نظارت بانک مرکزی همچنین تاکید کرد: بانک مرکزی حافظ و مراقب سپرده های مردم است و در این مسیر نگرانی خاصی متوجه مردم جامعه نخواهد بود. لذا تمرکز بانک مرکزی بر ساماندهی بانکها طی برنامه مشخص است تا بازسازی شده و به چرخه اقتصاد باز گردند. لذا هیچگونه نگرانی در مورد سپردهای مردم در بانکها وجود ندارد و مردم می توانند هر زمان که خواستند سپرده خود را تغییر داده و یا جابجا کنند.

ادامه مطلب

بازار پول

حمایت بانک رفاه از تولید و اشتغالزایی در صنعت سنگ‌آهن

ei 1630010707719 scaled
ترقی آنلاین:  تفاهم‌نامه همکاری بانک رفاه کارگران و شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران امضاء شد.
به گزارش پایگاه خبری ترقی آنلاین، این تفاهم‌نامه طی مراسمی که به همین منظور در محل بانک رفاه کارگران برگزار شد، به امضای دکتر اسماعیل للـه‌گانی و دکتر مجتبی حمیدیان مدیران‌عامل این بانک و شرکت رسید.
بر اساس این گزارش مدیرعامل بانک رفاه کارگران طی سخنانی در این مراسم از آمادگی این بانک به منظور حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران خبر داد و گفت: بانک رفاه در راستای تحقق اهداف شعار سال “تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین” و با هدف بهره‌برداری از ظرفیت‌های این شرکت به منظور رونق تولید و اشتغالزایی، در حد توان سعی خواهد کرد از اقدامات اجرایی و برنامه‌های توسعه‌ای شرکت حمایت کند.
وی تاکید کرد: ضرورت دارد بانک رفاه کارگران و شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران به عنوان دو مجموعه هم‌خانواده و زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همکاری‌های متقابل را گسترش دهند.
دکتر للـه‌گانی با بیان اینکه جامعه هدف شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران بازنشستگان و مستمری‌بگیران شریف تحت پوشش صندوق بازنشستگی فولاد هستند، تصریح کرد: وظیفه داریم از این قشر شریف به سهم خود حمایت کنیم.
وی افزود: اعطای خط اعتباری به شرکت، ارائه خدمات دیجیتال، بهره‌برداری مقتضی از منابع داخلی بانک، ارائه خدمات ارزی، اعتبارات اسنادی، خدمات تعهدنامه‌ای و ….. از جمله خدمات و ظرفیت‌های بانک رفاه کارگران است که می‌توانیم از آنها در راستای توسعه اقدامات و فعالیت‌های شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران استفاده کنیم.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران به همکاری‌های مشترک این بانک و صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: می‌توانیم از ظرفیت‌های همکاری مشترک بانک و این صندوق نیز در راستای اجرای پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای این شرکت استفاده کنیم.
وی به تشکیل “قرارگاه ارزی” در وزارتخانه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: مصوب شده است تمامی عملیات ارزی(صادرات و واردات) وزارتخانه‌ها در قالب این قرارگاه اجرایی و عملیاتی شود؛ براساس تصمیمات اتخاذ شده این قرارگاه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بانک رفاه کارگران تشکیل خواهد شد. می‌توانیم از ظرفیت‌های این قرارگاه نیز در راستای توسعه فعالیت‌های بین‌المللی شرکت استفاده کنیم.
مدیرعامل شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران نیز طی سخنانی در این مراسم با قدردانی از حمایت‌های بانک رفاه کارگران از این شرکت، تصریح کرد: امضای این تفاهم‌نامه را در ماه شعبان و ایام ولادت با سعادت حضرت ولیعصر(عج)، به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم با بهره‌برداری از ظرفیت‌های این مهم، همکاری‌های متقابل را گسترش دهیم.
دکتر مجتبی حمیدیان افزود: شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران یک ظرفیت ملی در درون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و از ظرفیت‌های بسیار زیادی به منظور توسعه اقدامات برخوردار است که امیدواریم بتوانیم در قالب این تفاهم‌نامه نسبت به اجرایی کردن آنها اقدام کنیم.
وی افزود: این شرکت دارای معادن سنگ‌آهن بسیاری است که برای بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌های اکتشافی آنها نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم و بدون شک می‌توانیم از طریق همکاری مشترک با بانک رفاه کارگران، اقدامات‌مان در این راستا را گسترش دهیم.
دکتر حمیدیان تاکید کرد: توسعه فعالیت‌های این شرکت منجر به رونق تولید ملی و اشتغالزایی می‌شود و طبیعتا در این مسیر نیازمند همکاری اثربخش بانک رفاه کارگران به عنوان بزرگ‌ترین بانک اجتماعی کشور و بانک پیشرو در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی هستیم.

ادامه مطلب

نقل و نشر مطالب و کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به پایگاه خبری ترقی آنلاین می باشد.

سئو و طراحی توسط | ایتوکس