با ما همراه باشید

بازار سرمایه

بازدهی طلا بیشتر است یا خودرو کارکرده؟!

قیمتطلا
ترقی آنلاین:ارزش‭ ‬طلا‭ ‬در‭ ‬حدفاصل‭ ‬اولین‭ ‬روز‭ ‬مرداد‭ ‬امسال‭ ‬و‭ ‬پارسال‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬۳۰‭ ‬درصد‭ ‬رشد‭ ‬کرد‭ ‬درحالی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مدت‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬روی‭ ‬خودرو‭ ‬کارکرده‭ ‬سود‭ ‬بیشتری‭ ‬داشته‭ ‬است
به گزارش پایگاه خبری ترقی آنلاین:  قیمت‭ ‬خودرو‭ ‬کارکرده‭ ‬از‭ ‬مرداد‭ ‬پارسال‭ ‬تا‭ ‬امسال‭ ‬حداقل‭ ‬30‭ ‬درصد‭ ‬رشد‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬رقم‭ ‬را‭ ‬بابت‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬پژو‭ ‬405‭ ‬مدل‭ ‬99‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مدت‭ ‬باید‭ ‬درنظر‭ ‬بگیرید‭ ‬که‭ ‬کمترین‭ ‬میزان‭ ‬رشد‭ ‬بین‭ ‬مدل‌های‭ ‬داخلی‭ ‬به‌شمار‭ ‬می‌رود‭ ‬وگرنه‭ ‬ارزش‭ ‬پراید‭ ‬هاچ‌بک‭ ‬دست‌دوم‭ ‬یا‭ ‬همان‭ ‬111،‭ ‬ظرف‭ ‬یک‭ ‬سال‭ ‬حدود‭ ‬50‭ ‬درصد‭ ‬افزایش‭ ‬پیدا‭ ‬کرده‭ ‬است‭.
 ‬در‭ ‬همین‭ ‬بازه‭ ‬زمانی‭ ‬یعنی‭ ‬مرداد‭ ‬پارسال‭ ‬تا‭ ‬امسال‭ ‬آن‌هایی‭ ‬که‭ ‬روی‭ ‬طلا‭ ‬18‭ ‬عیار‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬کردند،‭ ‬سودی‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬30‭ ‬درصد‭ ‬نصیبشان‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
‭ ‬بازدهی‭ ‬خودرو‭ ‬کارکرده؛‭ ‬حداقل‭ ‬۳۰‭ ‬درصد
‬قیمت‭ ‬خودرو‭ ‬کارکرده‭ ‬ظرف‭ ‬یک‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬بین‭ ‬30‭ ‬تا‭ ‬نزدیک‭ ‬50‭ ‬درصد‭ ‬افزایش‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬پراید‭ ‬131‭ ‬یا‭ ‬همان‭ ‬صندوقدار‭ ‬مدل‭ ‬99‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬فرض‭ ‬اینکه‭ ‬45‭ ‬هزارکیلومتر‭ ‬راه‭ ‬رفته‭ ‬باشد،‭ ‬الان‭ ‬بین‭ ‬157‭ ‬تا‭ ‬169‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬معامله‭ ‬و‭ ‬متوسط‭ ‬قیمت‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬164‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬کارشناسی‭ ‬می‌کنند‭. ‬همین‭ ‬خودرو‭ ‬با‭ ‬همین‭ ‬مشخصات‭ ‬مرداد‭ ‬پارسال‭ ‬114‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬ارزش‭ ‬داشت‭.
 ‬یعنی‭ ‬ظرف‭ ‬یک‭ ‬سال‭ ‬50‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬به‭ ‬قیمت‭ ‬این‭ ‬مدل‭ ‬اضافه‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬معادل‭ ‬رشد‭ ‬43‭ ‬درصدی‭ ‬درنظر‭ ‬بگیریم‭. ‬یا‭ ‬مثلا‭ ‬پراید‭ ‬هاچ‌بک‭ ‬کارکرده‭ ‬مدل‭ ‬99‭ ‬که‭ ‬الان‭ ‬به‌طور‭ ‬میانگین‭ ‬181‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬ارزش‭ ‬دارد،‭ ‬مرداد‭ ‬پارسال‭ ‬123‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬معامله‭ ‬می‌شد‭ ‬و‭ ‬شاهد‭ ‬رشد‭ ‬48‭ ‬درصدی‭ ‬ارزش‭ ‬آن‭ ‬هستیم‭. ‬قیمت‭ ‬تیبا‭ ‬صندوقدار‭ ‬دست‌دوم‭ ‬با‭ ‬45‭ ‬هزارکیلومتر‭ ‬کارکرد،‭ ‬پارسال‭ ‬121‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬الان‭ ‬برای‭ ‬خرید‭ ‬این‭ ‬مدل‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬خودرو‌های‭ ‬کارکرده‭ ‬باید‭ ‬به‌طور‭ ‬متوسط‭ ‬172‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬پرداخت‭ ‬کرد‭.
 ‬خرید‭ ‬تیبا‭ ‬2‭ ‬کارکرده‭ ‬مدل‭ ‬99‭ ‬مرداد‭ ‬پارسال‭ ‬نزدیک‭ ‬127‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬آب‭ ‬می‌خورد‭ ‬حالا‭ ‬برای‭ ‬خرید‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬باید‭ ‬تقریبا‭ ‬172‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬کنار‭ ‬گذاشت‭. ‬قیمت‭ ‬ساینا‭ ‬کارکرده‭ ‬مدل‭ ‬99‭ ‬مرداد‭ ‬پارسال‭ ‬مرداد‭ ‬136‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬بود‭.
 همچنین فرارو نوشته است، ‬ارزش‭ ‬همین‭ ‬خودرو‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬گذشت‭ ‬یک‌سال‭ ‬به‭ ‬محدوده‭ ‬173‭ ‬تا‭ ‬187‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬رسیده‭ ‬است‭. ‬برای‭ ‬پژو‭ ‬206‭ ‬تیپ‭ ‬دو‭ ‬مدل‭ ‬99‭ ‬مرداد‭ ‬پارسال‭ ‬تقریبا‭ ‬196‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬از‭ ‬شما‭ ‬می‌گرفتند،‭ ‬اما‭ ‬امسال‭ ‬احتمالا‭ ‬بین‭ ‬256‭ ‬تا‭ ‬275‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬خودرو‭ ‬دریافت‭ ‬می‌کنند‭.
 ‬پژو‭ ‬405‭ ‬کارکرده‭ ‬مدل‭ ‬99‭ ‬را‭ ‬تقریبا‭ ‬60‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬پارسال‭ ‬معامله‭ ‬می‌کنند‭. ‬قیمت‭ ‬پژو‭ ‬405‭ ‬کارکرکرده‭ ‬مدل‭ ‬99‭ ‬از‭ ‬محدوده‭ ‬196‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬به‭ ‬246‭ ‬تا‭ ‬264‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬رسیده‭ ‬است‭. ‬سمند‭ ‬LX‭ ‬کارکرده‭ ‬مدل‭ ‬99‭ ‬را‭ ‬مرداد‭ ‬پارسال‭ ‬می‌شد‭ ‬با‭ ‬187‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬خرید،‭ ‬اما‭ ‬الان‭ ‬با‭ ‬پیشنهاد‌های‭ ‬250‭ ‬تا‭ ‬268‭ ‬میلیون‭ ‬تومانی‭ ‬از‭ ‬فروشنده‌ها‭ ‬روبرو‭ ‬می‌شویم‭. ‬رانا‭ ‬LX‭ ‬تمیز‭ ‬و‭ ‬کارکرده‭ ‬مدل‭ ‬99،‭ ‬مرداد‭ ‬پارسال‭ ‬192‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬معامله‭ ‬می‌شد‭ ‬و‭ ‬حالا‭ ‬ارزش‭ ‬کارشناسی‌شده‭ ‬آن‭ ‬بین‭ ‬243‭ ‬تا‭ ‬261‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬است‭.‬
 ‬بازدهی‭ ‬سالانه‭ ‬طلا‭ ‬۱۸‭ ‬عیار؛‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬۳۰‭ ‬درصد
قیمت‭ ‬طلا‭ ‬18‭ ‬عیار‭ ‬درحد‭ ‬فاصل‭ ‬مرداد‭ ‬1400‭ ‬و‭ ‬مرداد‭ ‬امسال‭ ‬حدود‭ ‬28‭ ‬درصد‭ ‬رشد‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬قیمت‭ ‬طلا‭ ‬18‭ ‬عیار‭ ‬اولین‭ ‬روز‭ ‬مرداد‭ ‬پارسال‭ ‬یک‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬52‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬بود‭ ‬درحالی‭ ‬که‭ ‬طلا‭ ‬فروش‌ها‭ ‬هر‭ ‬گرم‭ ‬طلا‭ ‬18‭ ‬عیار‭ ‬را‭ ‬اول‭ ‬مرداد‭ ‬امسال‭ ‬یک‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬355‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬معامله‭ ‬می‌کردند‭. ‬
ظرف‭ ‬یک‭ ‬سال‭ ‬303‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬به‌قیمت‭ ‬طلا‭ ‬18‭ ‬عیار‭ ‬اضافه‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬رقم‭ ‬را‭ ‬باید‭ ‬رشد‭ ‬28‭ ‬درصدی‭ ‬قیمت‭ ‬طلا‭ ‬18‭ ‬عیار‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬بدانیم‭. ‬البته‭ ‬بیشترین‭ ‬قیمت‭ ‬طلا‭ ‬18‭ ‬عیار‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مدت‭ ‬یک‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬508‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬روز‭ ‬22‭ ‬اردیبهشت‭ ‬امسال‭ ‬شاهد‭ ‬ثبت‭ ‬رکورد‭ ‬تاریخی‭ ‬طلا‭ ‬18‭ ‬عیار‭ ‬بودیم،‭ ‬اما‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬روز‭ ‬قیمت‭ ‬طلا‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬نزولی‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬محدوده‭ ‬یک‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬300‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬عقب‌نشینی‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

ادامه مطلب
تبلیغات
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بازار سرمایه

آغاز پویش تامین مالی جمعی « شرکت مکث الکترونیک»

مکث الکترونیک
پویش تامین مالی جمعی شرکت مکث الکترونیک جهت تأمین سرمایه در گردش تولید انواع لوازم خانگی، از طریق سکوی تأمین مالی جمعی آی‌بی‌کراد آغاز شد .
به گزارش مدیریت ارتباطات و رسانه تامین سرمایه تمدن ، سرمایه مورد نیاز این طرح 25میلیارد تومان ودوره سرمایه گذاری 12ماه که اصل سرمایه در انتهای دوره سرمایه گذاری پرداخت خواهد شد .حداقل سرمایه گذاری در این طرح 10میلیون تومان و حداکثر 1.25میلیارد تومان تعیین شده است .
نرخ سود مشارکت در این طرح  30درصد سالیانه می باشد که به صورت ماهیانه به سرمایه گذاران پرداخت خواهد شد. همچنین تضامین این طرح ، ضمانت‌نامه تعهد پرداخت برابر اصل و فرع مبلغ تامین مالی، دریافت چک صیادی برابر اصل و فرع مبلغ تأمین مالی می باشد.
شرکت مکث الکترونیک  با هدف تولید لوازم خانگی در سال 1385 در استان سمنان آغاز به کار کرد و پس از گذشت هفده سال یکی از مجهزترین و مطرح ترین کارخانه‌های تولیدی در کشور محسوب می‌شود، در حال حاضر شرکت مکث الکترونیک مهدی‌شهر درتولید انواع لباسشویی‌های نیمه اتوماتیک، ماشین لباسشویی اتوماتیک، ماشین ظرفشویی، تلوزیون  LED، کولر پرتابل و انواع جاروبرقی مشغول به فعالیت می باشد . این شرکت در سال‌های 1400 و 1401 به ترتیب درآمدی حدودا 218 میلیارد تومان و 383 میلیارد تومان را شناسایی کرده است .
سرمایه گذاران برای مشارکت در این طرح و دریافت اطلاعات بیشتر به سامانه آی بی کراد و یا شعب سوپر مارکت های مالی شرکت تامین سرمایه تمدن مراجعه نمایند.

ادامه مطلب

بازار سرمایه

افزایش ۱۳ هزار و ۴۳ واحدی شاخص بورس

شاخص 1
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز در روند رو به رشد با افزایش ۱۳ هزار و ۴۳ واحد همراه شد.
به گزارش ترقی آنلاین، بورس اوراق بهادار تهران امروز در یک روند رو به رشد قرار گرفت، به‌گونه‌ای که شاخص کل در پایان معاملات با 57 صدم درصد افزایش نسبت به روز قبل به رقم 2 میلیون و 288 هزار و 438 واحد رسید.
همچنین شاخص هموزن با افزایش 10 هزار و 884 واحد به رقم 773 هزار و 893 واحد رسید. ارزش روز بازار که ناشی از شرکت‌های حاضر در بورس است، به بیش از 8 میلیون و 427 هزار میلیارد تومان رسید.
معامله‌گران امروز بیش از 10 میلیارد سهام، در قالب 608 هزار معامله و به ارزش 8781 میلیارد تومان دادوستد کردند. امروز همه شاخص‌های بورس سبز شدند، به‌گونه‌ای که شاخص کل و شاخص قیمت با معیار وزنی ـ ارزشی 57 صدم درصد افزایش یافتند.
این دو شاخص با معیار هموزن 1.4 درصد رشد کردند. شاخص آزاد شناور 57 صدم درصد، شاخص بازار اول بورس 57 صدم درصد و شاخص بازار دوم بورس 58 صدم درصد رشد کرد.
امروز نمادهای پتروشیمی خلیج فارس، مپنا، بانک تجارت، کشتیرانی جمهوری اسلامی، گل گهر، صنایع شیمیایی ایران و بانک ملت به ترتیب بیشترین اثر افزایشی در شاخص بورس را از خود به‌جای گذاشتند. در فرابورس ایران هم امروز روند رو به رشدی طی شد، شاخص کل در پایان معاملات با افزایش 226 واحد به رقم 28 هزار و 826 واحد رسید. ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران به بیش از یک میلیون و 601 هزار میلیارد تومان رسید. ارزش بازار پایه فرابورس 488 هزار میلیارد تومان شد.
معامله‌گران امروز بیش از 7.2 میلیارد سهام در قالب 375 هزار فقره معامله و به ارزش 5250 میلیارد تومان دادوستد کردند.
امروز نمادهای فولاد غدیر ایرانیان، مالی سپهر صادرات، بهمن دیزل و پتروشیمی زاگرس بیشترین اثر افزایشی بر شاخص فرابورس را داشتند و نمادهای ایران خودرو دیزل، بانک دی و سنگ آهن گهر زمین بیشترین اثر کاهشی بر شاخص فرابورس را از خود به‌جای گذاشتند.
 با توجه به اینکه شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه از نظر حاکمیت شرکتی در سطح بالاتری قرار دارند، شفافیت صورت‌های مالی و حساب‌ها در این شرکت‌ها بیشتر است، بنابراین اگر زمینه حضور شرکت‌های بیشتر در بازار سرمایه فراهم شود، علاوه بر اعمال حاکمیت شرکتی امکان دریافت مالیات واقعی از شرکت‌ها نیز فراهم می‌شود. بنابراین دولت برای افزایش درآمد مالیاتی و همچنین افزایش استانداردهای مدیریتی شرکت‌ها باید از حضور شرکت‌ها در بازار سرمایه حمایت کند. بازار سرمایه در کنار بانک، باید سهم حداقل 30 درصدی از تامین مالی اقتصاد را برعهده بگیرد. در حال حاضر سهم بورس از تامین مالی حدود 12 درصد است.

ادامه مطلب

بازار سرمایه

ابلاغیه جدید سازمان بورس به صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازارگردانی

بورس
بر اساس آخرین ابلاغیه مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس، انعقاد قرارداد توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی با سایر اشخاص به منظور خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت و پرداخت مبلغی از منابع صندوق جهت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت موضوع قرارداد به عنوان هزینه بازارگردانی امکان‌پذیر است.
به گزارش ترقی آنلاین ، بنابر ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۵۲ مورخ ۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، علی‌اکبر ایرانشاهی رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس بند ۵ هشتصد و شصت و ششمین صورتجلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ به مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ابلاغ کرد. متن ابلاغیه بدین شرح است:
انعقاد قرارداد توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی با سایر اشخاص به منظور خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت و پرداخت مبلغی از منابع صندوق جهت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت موضوع قرارداد به عنوان هزینه بازارگردانی امکان‌پذیر است.
بنابراین مقتضی است؛ مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی به شرح زیر اصلاح شود:
الف- افزودن یک بند به شرح زیر به ماده ۴۳ اساسنامه (هزینه‌های صندوق)
«پرداخت مبلغی از منابع صندوق جهت خرید و نگهداری اوراق بهادار موضوع قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت به عنوان هزینه بازارگردانی»
ب- افزودن یک بند به شرح زیر به بخش ۳۹ امیدنامه(هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق) :

 

عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقده و مدارک مثبته

ادامه مطلب

نقل و نشر مطالب و کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به پایگاه خبری ترقی آنلاین می باشد.

سئو و طراحی توسط | ایتوکس